[Rozmiar: 25618 bajtów]

ZasadyCelem zmagań jest pokonanie "Krwawej Pętli", czyli "Warszawskiej Obwodnicy Turystycznej" w czasie poniżej 24h.

 • Start odbędzie się w dniu 15.06.2013.

 • Miejsce startu: Muzeum Ziemi Otwockiej, ul. Narutowicza 2, Otwock. Patrz niżej.

 • Wydanie map: 5:10, start 5:15.

 • Opłata startowa w wysokości 5zł, płatna na starcie zapewnia: czarno-białe ksero mapy z zarysem szlaku i opisem punktów kontrolnych w celach orientacyjnych, karta startowa do potwierdzania punktów.

 • Dopuszczone jest używanie każdego rodzaju mapy oraz odbiorników GPS.

 • Kierunek pokonywania trasy jest dowolny.

 • Potwierdzenie punktów odbywać się będzie na podstawie obiektów charakterystycznych i czasów przejazdu w terenie na przekazanej karcie startowej.

 • Warunkiem sklasyfikowania jest ukończenie całej trasy w czasie poniżej 24h.

 • Należy posiadać zegarek, przybory do pisania, własne mapy.

 • Start odbędzie się bez względu na pogodę.


  Zmagania pn. "Krwawa Pętla" maja charakter nieoficjalny, Otwocka Grupa Rowerowa nie zapewnia ubezpieczenia ani jakichkolwiek świadczeń poza wymienionymi powyżej. W zawodach uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie i w razie wypadku nie będą dochodzić oni odszkodowania od Organizatorów. Startujący oświadczają także o braku przeciwskazań do uprawiania sportów wytrzymałościowych. Osoby poniżej 18 roku życia mogą brać udział tylko pod opieka osoby dorosłej. Organizator nie zapewnia pomocy w przypadku awarii czy innych sytuacji szczególnych i niebezpiecznych które mogą wystąpić w trakcie! Na trasie obowiązują przepisy Kodeksu Drogowego.

  Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów, Patronów i Sponsorów oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Otwocką Grupę Rowerową imprez i rajdów jak również na ich gromadzenie w bazach danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
  Materiały  Track GPS(.gdb)
  Sprawdzony Track GPS - Przejazd 2011(.gpx)
  Mapa z przebiegiem Krwawej Pętli
  Przebieg WOT wg. PTTK, UWAGA, przebieg zmieniony w stosunku do oryginału z 1979r!
  WARSZAWSKA OBWODNICA TURYSTYCZNA - Lechosław Hertz, Wojciech Krysiński, publikacja z 1979r z szczegółowym opisem i przebiegiem Obwodnicy
  Lokalizacja Startu  Start trasy oraz Meta znajdować będzie się u frontu budynku Muzeum Ziemi Otwockiej, około 3km od szlaku.  Pokaż Krwawa Pętla 2012 Start na większej mapie