OTWOCKI PORTAL ROWEROWY
Aktualnie na stronie:
Ostatnia aktualizacja:
OTWOCKA KOALICJA ROWEROWA: I Spotkanie Zespołu zadaniowego. 06.01.2006:
©Tekst: Matildae. Zdjęcia: Wojtek. Dodano: 14.01.2006.

Pierwsze spotkanie Zespołu Zadaniowego do spraw dróg rowerowych można chyba uznać za udane i dość owocne.
Te owoce to przede wszystkim pierwsze, rzucone zupełnie na gorąco uwagi do przedstawionej pełnemu składowi Zespołu koncepcji głównych szlaków komunikacji rowerowej, przygotowanej wcześniej przez Koalicję i Sławka Burbickiego z Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta. Koncepcja ta ma stać się wytyczną do przyszłych planów zagospodarowania przestrzennego, jako element powstającego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta, dlatego ważne jest, żeby była logiczna i względnie realistyczna. Projekt koncepcji wszyscy Członkowie zabrali do domowego zacisza, gdzie mają go jeszcze przetrawić, lub jak kto woli - przespać się z nim do następnego spotkania, zaplanowanego na 23 stycznia. Naniesione zostaną wtedy ewentualne poprawki i zaktualizowana koncepcja powędruje do projektanta Studium jako pierwsze "dziecko" Zespołu. ;) Koncepcja ta, jak tłumaczył Zespołowi Wojtek Sobociński, będzie miała swoje rozwinięcie i szczegółową charakterystykę w opracowaniu, w które Koalicja wkrótce będzie musiała swoimi siłami ostro się zaangażować, tzw. Studium Tras Rowerowych. Kształt i zakres STR wymaga jeszcze doprecyzowania, o czym będziemy informować.
Następne spotkanie będzie poświęcone również dyskusji na temat najbardziej jak dotąd realistycznej wizji drogi rowerowej w Otwocku, czyli drogi w ciągu ul. Karczewskiej, która kilka lat temu doczekała się nawet projektu technicznego. Na spotkanie w tej sprawie zaproszony będzie dodatkowo przedstawiciel Nadleśnictwa Celestynów, które swego czasu podobno deklarowało chęć użyczenia pasa lasu wzdłuż Karczewskiej pod ciąg rowerowy.
Efektem pierwszego spotkania był też wniosek do Prezydenta Miasta o zaangażowanie w poszukiwaniu informacji na temat źródeł finansowania "rowerowych inwestycji" urzędowego specjalisty z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Teraz czekamy na decyzję Prezydenta, czy zechce obciążyć swojego pełnomocnika nowym obowiązkiem, "licząc na pozytywne rozpatrzenie naszej sprawy". ;)
Podsumowując pierwsze spotkanie- odniosłam wrażenie, że ludzie powołani do tego Zespołu wykazali, przynajmniej na początek, spore zainteresowania sprawą, mimo że wszyscy zdają sobie sprawę, iż jest to materia wyjątkowo trudna, tak ze względów finansowych, jaki i technicznych, organizacyjnych czy administracyjnych. Problemem o którym wspominano wyjątkowo często jest podział dróg na te zarządzane przez gminę Otwock i te należące do powiatu, które w większości pokrywają się z planowanymi ciągami rowerowymi. Podkreśla się konieczność bardzo ścisłej współpracy między zarządcami dróg... Biorąc pod uwagę do tej pory istniejące w tej materii problemy nawet z najprostszymi remontami czy choćby sprzątaniem ulic, można mieć pewne obawy co do tego, ale odrzućmy na razie czarnowidztwo i myślmy pozytywnie, wszak to dopiero początek. :)

Pozdrawiam, Czarna Owca Matildae.